logo_sw

Ein Teil unserer Praktikanten

Simon, Praktikant 2012/2013

Simon, Praktikant 2012/2013

Sandra, Praktikantin 2013

Sandra, Praktikantin 2013

Tim, Praktikant 2014

Tim, Praktikant 2014

Sarah, Praktikankin April 2010

Sarah, Praktikankin April 2010

Darwin, Praktikant Mai 2010

Darwin, Praktikant Mai 2010

Adriana, Praktikantin Januar 2010

Adriana, Praktikantin Januar 2010

Marco, Praktikant April 2009

Marco, Praktikant April 2009

Don-Lukas, Praktikant Mai 2009

Don-Lukas, Praktikant Mai 2009

Jenny, Praktikantin 2009

Jenny, Praktikantin 2009

Katharina, Praktikantin 2008

Katharina, Praktikantin 2008

Zahira, Praktikantin 2005

Zahira, Praktikantin 2005

Tobias, Praktikant 2005

Tobias, Praktikant 2005